Bartosz i Błażej znają losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

20.12.2021

Obrazek

Komitet Okręgowy ogłosił wyniki Etapu Międzyszkolnego XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

W zawodach uczestniczyło 81 uczniów z 31 szkół z terenów województwa dolnośląskiego. Uczestnicy zawodów podzielni byli na 8 rejonów. Podział uzależniony był od ilości uczniów z poszczególnych szkół biorących udział w zawodach. Na Etapie Międzyszkolnym można było uzyskać maksymalnie 240 pkt.

Do Etapu Okręgowego zakwalifikowali się wszyscy uczniowie, którzy otrzymali minimum 144 pkt. (60% pkt. możliwych) do zdobycia.

Z naszego Liceum kwalifikacje otrzymali uczniowie z klasy III Bp:

  1. Bartosz Zawicki
  2. Błażej Żuk.

Opiekunem uczniów jest pani Joanna Piskorska-Gomoliszek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Gratulujemy!