Tydzień Walki z Depresją
W tym wydarzeniu warto uczestniczyć.
Dary do biblioteki szkolnej

Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zachęcają młodzież i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami, które zostały przekazane w formie darów do biblioteki naszego Liceum.

Uczniowie w finale Konkursu Matematycznego KOMA
Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji, a więc robienie notatek i posługiwanie się nimi.
Dyplom uznania za Tabliczkę Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day), to bezpłatna akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. X edycja akcji ŚDTM 2020 miała miejsce w naszej szkole 2 października.

Gra i śpiewa – pasje Martyny

Martyna Kostrąg – uczennica z klasy I B humanistycznej z edukacją medialną i prawną - zajęła III miejsce w Internetowym Konkursie Wokalnym „Gwiazda Betlejemska”, który zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, woj. kujawsko-pomorskie.
Serdecznie gratulujemy!

Nauka zdalna trwa nadal

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 15 do 26 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Nasze Liceum po raz kolejny przystąpiło do organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). To największa akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci. DBI wypada we wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały tydzień, tj. od 8 do 12 lutego.

Monika w okręgowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

W dniu 1 lutego 2021 r. zostały opublikowane wyniki XIX Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Kwalifikację do etapu okręgowego uzyskała Monika Hryniuk z  klasy III C o profilu biologiczno-chemicznym z edukacją medyczną.

List wiceprezesa SZS „Dolny Śląsk” do młodzieży
Prosimy o przeczytanie listu wiceprezesa SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu Adama Szymczaka:
Kolejna edycja programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach Programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Poprzednia
Wybierz nr strony: z 192