Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Weronika Krystian – aktualnie z klasy III B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną – uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 3-letnego Liceum.
Oskar Sobczyk – aktualnie z klasy II B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną – uzyskał najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 4-letnego Liceum.

Gdańska ławka

15.10.2020

Gdańska ławka

W Dniu Edukacji Narodowej nasze Liceum otrzymało piękny prezent – kolejną ławkę zaprojektowaną przez młodzież.

Medale i nagrody dla nauczycieli i administracji I LO

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej medale i nagrody przyznane zostały następującym nauczycielom oraz pracownikowi administracji naszej szkoły:

  1. Halina Tamioła – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  2. Paweł Olszewski – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  3. Joanna Bielińska – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  4. Alina Juchniewicz-Nowak – Medal Komisji Edukacji Narodowej
  5. Wojciech Jaśkiewicz – Medal Komisji Edukacji Narodowej
  6. Waldemar Małek – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
  7. Barbara Obremska – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
  8. Halina Tamioła – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy.

Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2020 r. odbyła się w auli szkolnej akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Halina Tamioła złożyła życzenia i wręczyła nagrody nauczycielom szczególnie zaangażowanym w pracę z młodzieżą w ubiegłym roku szkolnym. Wyróżnieni zostali także pracownicy administracji i obsługi.

Pierwszoklasiści włączeni do społeczności szkolnej
13 października 2020 r. – w Dniu Edukacji Narodowej, który łączymy z Dniem Patrona Liceum, odbyła się w auli szkolnej bardzo ważna uroczystość. Było to pasowanie uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej I LO. Po nim miało miejsce ślubowanie.
„Integra” i „Adapciak” klas pierwszych

W dniu 2 października 2020 r. nasze Liceum zorganizowało w szkole wesołą zabawę dla uczniów klas pierwszych pod nazwą „Integra” i „Adapciak”. 161 pierwszoklasistów doskonale bawiło się od 4 do 6 godziny lekcyjnej wraz ze swoimi wychowawcami, a także kolegami ze starszych klas według scenariusza opracowanego przez Parlament Uczniowski. Przykładowe gry i zabawy integracyjne to: „Casanova”, „Kto tak jak ja”.

Obchody Dnia Chłopaka

W dniu 30.09.2020 r. cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Chłopaka.

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

W dniu 28 września 2020 r. - zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły - obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

Jubileusz TPD

28.09.2020

Jubileusz TPD
W dniu 26 września 2020 r. w Centrum Widowiskowo-Konferencyjnym PWSZ w Legnicy odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia TPD.
Książka Absolwentów

Tradycją naszej szkoły jest tworzenie publikacji przez Absolwentów. Na okoliczność Jubileuszu 75-lecia I LO powstała kolejna książka.

Poprzednia
Wybierz nr strony: z 186