Terminarz


Rok szkolny 2021-2022

I semestr dla uczniów klas I-III – od 01.09.2021 r. do 16.01.2022 r.

II semestr dla uczniów klas III – od 17.01.2022 r. do 29.04.2022 r.

II semestr dla uczniów klas I-II – od 17.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

Terminarz

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 02.05.2022 r., 04.05.2022 r., 05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 09.05.2022 r., 17.06.2022 r.

Zmodyfikowano: 2021-11-16
Menu