Zebrania i konsultacje


Miesiąc Data Działanie
Wrzesień 02.09.2021 Zebranie wychowawców z rodzicami
Listopad 25.11.2021 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Grudzień 16.12.2021 Poinformowanie rodziców klas I-II oraz uczniów klas III (pełnoletnich) o proponowanych ocenach semestralnych
Styczeń 20.01.2022 Zebranie wychowawców z rodzicami klas I-III
Kwiecień 28.04.2022 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-II z wychowawcą i konsultacje rodziców z nauczycielami przedmiotów
Maj 26.05.2022 Poinformowanie rodziców klas I-II o proponowanych ocenach rocznych
Zmodyfikowano: 2021-11-16
Menu