Spis klas


Klasa Nazwa klasy Wychowawca
I A Matematyczno-informatyczna Agnieszka Grzywacz
I B Humanistyczna z edukacją medialną i prawną Anna Fulczyńska
I C Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną Justyna Kuszek
I D Matematyczno-fizyczna Mirosława Bąkowska
I E Przyrodnicza Anna Kucharczyk
II A Matematyczno-informatyczna Anna Zasławska
II B Humanistyczna: medialno-prawna Małgorzata Roszak
II C Biologiczno-chemiczna Marcin Twardowski
II D Matematyczno-fizyczna Zbigniew Masłowski
II E Przyrodnicza Waldemar Małek
III A p Matematyczno-informatyczna Piotr Widziewicz
III B p Humanistyczna: medialno-prawna Joanna Piskorska-Gomoliszek
III C p Biologiczno-chemiczna Beata Stempek
III D p Matematyczno-fizyczna Anna Kruszczyńska
III E p Przyrodnicza Agnieszka Selwat
III A g Matematyczno-informatyczna Ewelina Hoszman
III B g Humanistyczna: medialno-prawna Alina Juchniewicz-Nowak
III C g Biologiczno-chemiczna Wojciech Jaśkiewicz
III D g Matematyczna z architekturą Małgorzata Derek-Nowodyła
III E g Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną Tomasz Bekas
Zmodyfikowano: 2021-11-09
Menu