Osobowość roku


Regulamin tytułu „Osobowość roku”

 1. Tytuł "Osobowość roku" przyznawany jest uczniowi:
  1. Tytuł „Osobowość roku” przyznaje Dyrektor Liceum na wniosek Rady Pedagogicznej i Parlamentu Uczniowskiego.
  2. Tytuł przyznaje się jednorazowo.
  3. Warunki przyznawania:
   • wzorowe pełnienie funkcji w Parlamencie Uczniowskim lub Młodzieżowej Radzie Miasta
   • przygotowanie przedsięwzięcia na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej
   • udokumentowana działalność na rzecz innych (wolontariat)
 2. Tytuł „Osobowość roku” ma formę statuetki.
Statuetka Osobowość Roku

Uczniowie wyróżnieni tytułem „Osobowość roku”

 1. Joanna Brylowska – 2011 r.
 2. Michał Tokarski – 2012 r.
 3. Tomasz Ćwichuła – 2013 r.
 4. Robert Kozak – 2013 r.
 5. Grzegorz Żurakowski – 2013 r.
 6. Piotr Makuła – 2014 r.
 7. Marta Wańkowicz – 2014 r.
 8. Jan Tabor – 2015 r.
 9. Krzysztof Bałaj – 2015 r.
 10. Artur Ćwikliński – 2015 r.
 11. Kacper Majoch – 2015 r.
 12. Klaudia Jatczak – 2015 r.
 13. Agnieszka Prawda - 2016 r.
 14. Maciej Iżycki - 2016 r.
 15. Karol Kołodyński - 2016 r.
 16. Aleksandra Krzeszewska - 2016 r.
 17. Michał Górniak - 2017 r.
 18. Tomasz Jaworski - 2017 r.
 19. Karolina Chrzanowska - 2017 r.
 20. Bartosz Jaśkiewicz - 2018 r.
 21. Jan Krótki - 2018 r.
 22. Filip Knefel - 2018 r.
 23. Kacper Królikowski - 2018 r.
 24. Aleksandra Romanowska - 2018 r.
 25. Sara Iwanowska - 2018 r.
 26. Magdalena Ćwiklińska - 2018 r.
 27. Maria Iwanicka - 2018 r.
 28. Gabriela Wilczopolska - 2018 r.
 29. Anna Cieśla - 2018 r.
 30. Michał Kosmecki - 2018 r.
 31. Marcin Staszkiewicz - 2018 r.
 32. Michał Choczaj - 2019 r.
 33. Mateusz Materek - 2019 r.
 34. Maciej Siwicki - 2019 r.
 35. Kamila Dzierzkiewicz - 2019 r.
 36. Jakub Szpyrka - 2019 r.
 37. Justyna Purzyńska - 2019 r.
 38. Konrad Krystian - 2019 r.
 39. Agnieszka Augustynowicz - 2019 r.
 40. Aleksander Łopusiewicz - 2020 r.
 41. Andrzej Szczerbiński - 2020 r.
 42. Pola Rokus - 2020 r.
 43. Grzegorz Gulewicz - 2020 r.
 44. Julia Giza - 2021 r.
 45. Aleksandra Kozubal - 2021 r.
 46. Jan Naklicki - 2021 r.
 47. Beata Rutowska - 2021 r.
 48. Dawid Tarnowski - 2021 r.
 49. Aleksandra Smużniak - 2021 r.
 50. Jakub Baziów - 2021 r.
 51. Krzysztof Łucki - 2021 r.
 52. Natalia Antonowicz - 2021 r.
 53. Julia Hasiuk - 2021 r.
 54. Maksymilian Masek - 2022 r.
 55. Jakub Mularski - 2022 r.
 56. Jędrzej Paluch - 2022 r.
 57. Julia Lisik - 2022 r.
 58. Daniel Gruczoł - 2023 r.
 59. Oliwia Jarosz - 2023 r.
 60. Zofia Augustynowicz - 2023 r.
 61. Hanna Sopotnicka - 2023 r.
 62. Piotr Górski - 2024 r.
 63. Szymon Jaśkiewicz - 2024 r.
 64. Gabriela Mindur - 2024 r.
 65. Martyna Kostrąg - 2024 r.
 66. Emilia Kwaśna - 2024 r.
 67. Piotr Woźny - 2024 r.
 68. Maja Majchrzak  -2024 r.
 69. Ignacy Jabłoński - 2024 r.
Zmodyfikowano: 2024-05-29
Menu