Sukces Jędrzeja

26-03-2024
Tegoroczny maturzysta – Jędrzej Stefanowski z klasy IV D matematyczno-fizycznej – został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Studium Talent organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w roku akademickim 2023/2024. 

Uczeń zakończył kurs fizyki z bardzo dobrym wynikiem.

Warto wiedzieć, że Jędrzej na podstawie złożonych dokumentów może zostać przyjęty na dowolny kierunek studiów z pominięciem warunków rekrutacji (Uchwała Senatu Politechniki Wrocławskiej). 

Gratulujemy! 

Zamieścił/a: Anna Borowiec
Menu