Finalista dwóch olimpiad przedmiotowych

21.04.2020

Obrazek

Krzysztof Łukasiewicz – tegoroczny maturzysta z klasy III A matematyczno-informatycznej – został podwójnym finalistą:

  1. Olimpiady Informatycznej
  2. Olimpiady Matematycznej.

Szkoła otrzymała pismo, z którego wynika, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2020 r., nie odbędą się zawody centralne olimpiad, a wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów finałowych uzyskują tytuł finalisty.

Koordynator Olimpiady Informatycznej przesłał szkole dyplom z wyróżnieniem dla Krzysztofa. Warto dodać, że wyróżnionych zostało 10 najlepszych uczestników zawodów I stopnia XXVII Olimpiady Informatycznej z każdego województwa.

Krzysztof Łukasiewicz przygotowywał się do olimpiad pod kierunkiem pani Romualdy Laskowskiej – nauczycielki informatyki oraz pani Barbary Obremskiej – nauczycielki matematyki. Duży wkład w przygotowanie do obu olimpiad ma również starszy brat naszego maturzysty – Aleksander Łukasiewicz – absolwent I LO, który aktualnie kończy studia informatyczne i matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Serdecznie gratulujemy!