Rekrutacja - gimnazjum

Oferta naszego Liceum na rok szkolny 2019/2020
po gimnazjum:

I A - klasa matematyczno-informatyczna

wychowawca - mgr Ewelina Hoszman
- nauczyciel języka angielskiego


 • rozszerzone programy nauczania:
  • matematyka
  • informatyka
  • przedmiot do wyboru: fizyka lub geografia* lub chemia*
 • przedmiot dodatkowy: warsztaty matematyczno-algorytmiczne
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • matematyka
  • informatyka
  • wszystkie kierunki politechniczne
  • wszystkie kierunki ekonomiczne

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<I B - klasa humanistyczna z edukacją medialną i prawną

wychowawca - mgr Alina Juchniewicz-Nowak
- nauczyciel języka polskiego


 • rozszerzone programy nauczania:
  • język polski
  • historia
  • przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub język angielski lub biologia*
 • przedmioty dodatkowe: warsztaty społeczno-prawne, podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • prawo
  • stosunki międzynarodowe
  • politologia
  • europeistyka
  • historia
  • historia sztuki
  • socjologia
  • psychologia
  • filologie nowożytne
  • filologia polska
  • dziennikarstwo

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<I C – klasa biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną

wychowawca - mgr Wojciech Jaśkiewicz
- nauczyciel języka angielskiego


 • rozszerzone programy nauczania:
  • biologia
  • chemia
  • przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub język angielski
 • przedmiot dodatkowy: laboratoryjne warsztaty chemiczne
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • medycyna
  • farmacja
  • biotechnologia
  • inżynieria genetyczna
  • biologia molekularna
  • inżynieria żywienia
  • ochrona środowiska
  • dietetyka
>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<Klasa I D – matematyczno-fizyczna z edukacją architektoniczną

wychowawca - mgr Elżbieta Czornak
- nauczyciel edukakacji dla bezpieczeństwa i bibliotekarz


 • rozszerzone programy nauczania:
  • matematyka
  • fizyka
  • przedmiot do wyboru: język angielski lub geografia* lub chemia*
 • przedmiot dodatkowy: podstawy architektury, grafika komputerowa
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • język obcy
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • matematyka
  • informatyka
  • architektura
  • wszystkie kierunki politechniczne
  • wszystkie kierunki ekonomiczne

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<I E - klasa przyrodnicza z edukacją prozdrowotną

wychowawca - mgr Tomasz Bekas
- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego


 • rozszerzone programy nauczania:
  • biologia
  • geografia
  • przedmiot do wyboru: matematyka lub język angielski lub chemia*
 • przedmiot uzupełniający: warsztaty prozdrowotne, warsztaty psychologiczne
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • geografia
 • wybrane kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • medycyna
  • farmacja
  • fizjoterapia
  • kosmetologia
  • terapia zajęciowa
  • aktywność w procesie starzenia
  • turystyka i rekreacja
  • wychowanie fizyczne
  • usługi rekreacyjne i relaksacyjne
  • dietetyka
  • biologia
  • biotechnologia
  • weterynaria
  • leśnictwo
  • ratownictwo medyczne
  • inżynieria środowiska
  • geografia
  • geologia
  • geodezja
  • gospodarka przestrzenna

  *przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


  >> Dodatkowe wiadomości o klasie <<