Nauczanie zdalne do 25 kwietnia

18.04.2021

Obrazek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie I LO od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. kontynuują naukę w systemie zdalnym.