Praca zdalna do 18 kwietnia

11.04.2021

Obrazek

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie I LO od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. kontynuują naukę w systemie zdalnym.