Nauczanie zdalne przedłużone do 14 marca

28.02.2021

Obrazek

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie naszego Liceum od dnia 1 marca do 14 marca 2021 r. kontynuują naukę w systemie zdalnym.