Znają losy żołnierza

05.03.2021

Obrazek
Dawid Tarnowski i Wojciech Lipiński – tegoroczni maturzyści z klasy III B humanistycznej z edukacją medialną i prawną – w dniu 18 lutego 2021 r. wzięli udział w zawodach międzyszkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.
Uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych. Opiekunem maturzystów jest pani Joanna Piskorska-Gomoliszek.
Gratulujemy!