Uczniowie w finale Konkursu Matematycznego KOMA

16.02.2021

Obrazek
Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji, a więc robienie notatek i posługiwanie się nimi.
W obu etapach uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem przez 60 minut rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek. W finałach temat nie jest związany z programem matematyki szkolnej.
W roku szkolnym 2020/2021 Konkurs Matematyczny KOMA odbywa się w trybie zdalnym (eliminacje) lub hybrydowym (finał).
Do finału XV Konkursu Matematycznego KOMA, który odbędzie się w kwietniu 2021 r., zakwalifikowało się trzech uczniów z klasy II Ag matematyczno informatycznej:
  1. Michał Dyrka
  2. Marcin Nogaj
  3. Szymon Wojtyczka.

Opiekunem uczniów jest pani Barbara Obremska.
Gratulujemy!