Certyfikat Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności

25.06.2020

Obrazek

Otrzymaliśmy gratulacje od Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku za sukcesy w olimpiadach społeczno-prawnych, co „zaowocowało” zajęciem wysokiego miejsca przez nasze Liceum w Polsce w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim.

Szkoła uzyskała status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r. Dzięki temu I LO ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo srebrnej szkoły jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie. Opiekunem olimpiad z wymienionego zakresu jest pani Joanna Piskorska-Gomoliszek.