Zajęcia w Muzeum Okręgowym w Chojnowie

16.04.2015

Obrazek
W dniu 15.04.2015 r. klasa I D matematyczno-fizyczna z rozszerzoną edukacją architektoniczną uczestniczyła w zajęciach w Muzeum Okręgowym w Chojnowie.

Prelekcję przeprowadził pan dyrektor Jerzy Janus. Uczniowie zwiedzili Basztę Tkaczy i gotycki kościół.

Klasa przekazał dyrektorowi Muzeum herb Legnicy – pracę wykonaną na drewnie podczas zajęć z podstaw architektury.

Opiekunami młodzieży podczas wyjazdu byli pan Robert Wójcicki i pan Waldemar Małek.