Zebrania i konsultacje


Miesiąc Data Działanie
Wrzesień

05.09.2023

07.09.2023

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas I

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas II-IV

Listopad 23.11.2023 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-IV
Grudzień 08.12.2023 Poinformowanie rodziców klas I-III oraz uczniów klas IV (pełnoletnich) o proponowanych ocenach semestralnych
Styczeń 11.01.2024 Zebranie wychowawców z rodzicami klas I-IV
Marzec 22.03.2024 Poinformowanie uczniów klas IV o proponowanych ocenach rocznych
Kwiecień 18.04.2024 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III
Maj 17.05.2024 Poinformowanie rodziców klas I-III o proponowanych ocenach rocznych
Zmodyfikowano: 2023-09-06
Menu