Informacje dla rodziców


WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

130 zł na rok szkolny 2023/2024
Przelew na konto:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy

39 1020 3017 0000 2502 0019 5958

W treści należy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę.
Można również dokonywać wpłat po zebraniach z rodzicami.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Zachęcam do wyrażania opinii na temat Liceum szkola@1liceum.pl.
Zmodyfikowano: 2023-09-05
Menu