Zachowaj Trzeźwy umysł

13.06.2014

Obrazek
W dniu 13.06.2014 r. klasa I c biologiczno-chemiczna uczestniczyła w organizacji gry terenowej w Parku Miejskim w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2014”.

Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, która poprosiła uczniów I LO o pomoc.

Młodzież z naszej szkoły pełniła funkcje pomocników, sędziów oraz strażników „skarbu”. Reprezentanci szkół podstawowych oraz gimnazjalnych stawiali czoła wyzwaniom intelektualnym oraz fizycznym.

W czasie gry terenowej - uczestnicy wykazywali się wieloma umiejętnościami, m.in. wykorzystaniem wiedzy w praktyce, współpracą w zespole oraz aktywnie poznawali historię miejsca i jego topografię.

Celem imprezy było rozwijanie poznawczej, intelektualnej i fizycznej aktywności uczniów, jako środka profilaktyki zachowań ryzykownych.

Opiekunem uczniów I LO była ich wychowawczyni - mgr Bogusława Haratym.