Ranking „Perspektyw” 2019

10.01.2019

Obrazek

W dniu 10.01.2019 r. został ogłoszony przez „Perspektywy” Ogólnopolski Ranking Szkół.

1. W „Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019” - na 1000 liceów - nasza szkoła zajęła: 

a) 18 miejsce na Dolnym Śląsku,

b) 277 miejsce w Polsce.

2. W „Rankingu Szkół Olimpijskich 2019”– I LO znalazło się na:

a) 7 miejscu na Dolnym Śląsku,

b) 188 miejscu w Polsce: 1 laureat oraz 2 finalistów olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym.

3. W „Rankingu Maturalnym 2019” – I LO uzyskało 286 miejsce w Polsce.

Szkoła otrzymała znak jakości „Srebrna Tarcza”.