Zakończenie Klas Trzecich

25.04.2014

Obrazek
W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczystość pożegnania klas trzecich. Tę ważną dla całej społeczności szkolnej imprezę poprowadził Przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego – Jan Tabor.

Po odśpiewaniu hymnu oraz przekazaniu sztandaru szkoły przez uczniów klas trzecich – uczniom klas drugich zabrała głos pani Dyrektor Halina Tamioła. Przywitała bohaterów dnia – tegorocznych maturzystów i zaproszonych na uroczystość rodziców.

W pierwszej kolejności wyróżnieni zostali rodzice. Pani Izabela Wańkowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2011-2014 otrzymała tytuł i plakietę „Przyjaciel Szkoły” – za wkład w rozwój Liceum. Natomiast 25 rodzicom zaangażowanym w życie I LO pani dyrektor wręczyła dyplomy.

Szczególnie wzruszającym momentem było odznaczenie najlepszych absolwentów odlanym z brązu medalem „Cum laude”, ufundowanym przez Radę Rodziców (wręczany od 1996 r.). Medal przyznawany jest wraz z tytułem „Honorowego Absolwenta I LO”. Otrzymują go uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej, mają średnią ocen co najmniej 4,0 i dobre zachowanie. W tym roku Medalem zostali odznaczeni: Błażej Gadek – finalista zawodów centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Bartłomiej Najdecki – finalista Olimpiady Informatycznej oraz Michał Smoliński – finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (150 Medal w historii szkoły). Pani dyrektor wręczyła również dyplomy uznania rodzicom, którzy stworzyli odpowiednie warunki i atmosferę umożliwiającą uczniom osiągnięcie sukcesów.

Kolejnym elementem tradycji szkoły było przyznanie tytułu i statuetki „Osobowości Roku”, który uzyskali: Piotr Makuła - za wyjątkową postawę oraz Marta Wańkowicz - za aktywność na rzecz szkoły i środowiska.

Wyróżniono również najlepszych uczniów i sportowców. Najwyższą średnią ocen osiągnęli: Agnieszka Andruchów z kl. 3c - 5,38, Joanna Kastelik z kl. 3c - 5,29, Grzegorz Zakrzewski z kl. 3d - 5,27. Za wyniki w sporcie wyczynowym nagrodzony został Łukasz Mazur - reprezentanta Polski w piłce ręcznej, zawodnik Miedzi Legnica oraz Maciej Jarosz - w kategorii rozgrywek międzyszkolnych.

Biorąc pod uwagę średnią końcową pięciu klas trzecich, najlepsza okazała się klasa 3a o profilu matematyczno-informatycznym, ze średnią ocen 4,32. Kolejno: 3d, 3c, 3b, 3e. Najlepszą frekwencją wykazała się klasa 3d - 90,07%. Spośród wszystkich uczniów klas trzecich tylko jeden uzyskał 100% frekwencję - Jakub Stawik z 3a.

W imieniu wychowawców klas trzecich absolwentów pożegnała pani Ewelina Hoszman – wychowawczyni klasy z najwyższą średnią ocen. W imieniu maturzystów dziękował nauczycielom i rodzicom Błażej Gadek, a od rodziców podziękowania i życzenia przekazała pani Izabela Wańkowicz. Wystąpiła również była Przewodnicząca Parlamentu Uczniowskiego – Marta Wańkowicz, która przekazała życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczyła pedagogom pamiątkowe teczki.

O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbała Agnieszka Prawda – uczennica kl. Ia.

Wszyscy absolwenci I LO zostali dopuszczeni do matury. Życzymy powodzenia!