Spotkanie z Pawłem Wiśniewskim

26.05.2012

Obrazek
Paweł Wiśniewski - absolwent klasy matematyczno-fizycznej, którą ukończył w 2007 r., spotkał się w dniu 25 maja 2012 r. z uczniami z klas humanistycznych w auli szkolnej.
Przedstawił prezentację multimedialną na temat Parlamentu Europejskiego, ale opowiedział też swoim młodszym kolegom o sobie. Paweł odbył 6-miesięczny staż w Gabinecie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, jest członkiem Forum Młodych Dyplomatów i studentem Stosunków Międzynarodowych w Berlinie oraz Moskwie. Jesteśmy niezwykle dumni z takiego kolegi – mówili po spotkaniu uczniowie – świetnie sobie radzi, a w dodatku zna kilka języków obcych. Pani dyrektor Halina Tamioła wręczyła naszemu gościowi na pamiątkę szkolną monografię „Jesteśmy numer jeden” z własną dedykacją.