I LO w gronie 20 szkół w Polsce w zakresie programowania

05.01.2020

Obrazek

„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu" to pilotaż na lata 2019-2020. Wśród zaproszonych szkół znalazło się także I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy. Przypominamy, że w ostatnich 10 latach uczniowie naszej szkoły aż 13 razy znajdowali się w finale centralnym Olimpiady Informatycznej, zdobywając tytuły finalistów, finalistów z wyróżnieniem oraz laureatów. W ramach pilotażu powstaje program kształcenia uczniów uzdolnionych informatycznie, w którym także I LO w Legnicy ma swój udział.

Celem głównym Programu jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 jest w swoich założeniach bezpośrednio związany z międzynarodowymi sukcesami młodych polskich informatyków - uczniów i studentów - w zawodach algorytmiczno-programistycznych. W klasyfikacji medalowej Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej Polska jest na 4 miejscu ze 109 medalami, w tym 40 złotymi, 39 srebrnymi i 30 brązowymi. Ta mistrzowska pozycja polskich programistów nie wynika z pełnego wsparcia rozwoju talentów informatycznych. Sukcesy uczniów w Olimpiadzie Informatycznej są wynikiem działań nauczycieli przygotowujących młodzież do konkursu.

Pierwszym celem szczegółowym Programu jest zapewnienie wsparcia młodzieży o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier. Młodzież biorąca udział w Programie zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące istoty informatyki, algorytmiki i programowania, jak również projektowania gier komputerowych. Tym samym młodzi ludzie zdobędą umiejętności, które nie są ulotne i podatne na szybko zmieniającą się technologię.

Drugim celem szczegółowym Programu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych oraz wykładowców.

Trzecim celem szczegółowym Programu jest wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier między młodzieżą z dużych i mniejszych ośrodków.

W ramach Programu przewidziano realizację następujących działań:

 1. Stworzenie motywującego systemu rozwoju uczniów i studentów o ponadprzeciętnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier komputerowych,
 2. Organizację poza formalnego systemu podnoszenia zaawansowanych kompetencji cyfrowych przez:
  1. intensywne wyjazdy edukacyjne (obozy programistyczno-algorytmiczne, obozy projektowania gier) wspierane zajęciami e-learningowymi (interaktywne webinaria),
  2. zespołowe rozwiązywanie zadań algorytmiczno-programistycznych (w formie grywalizacji),
  3. zespołowe zawody algorytmiczno-programistyczne,
  4. zespołowe konkursy na najciekawsze projekty gier komputerowych,
  5. stworzenie systemu motywacji i wsparcia metodycznego dla nauczycieli matematyki i informatyki.

Nauczycielem realizującym to duże przedsięwzięcie jest pani Romualda Laskowska.

.

..

...