Życzenia na VI kadencję

17.10.2019

Obrazek

Finalnym punktem akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 11.10.2019 r., były wyrazy uznania, życzenia i gratulacje dla Pani Haliny Tamioły.

Pani dyrektor rozpoczęła z dniem 1 września 2019 r. szóstą kadencję piastowania tej zaszczytnej funkcji.

Jako wyraz szacunku nauczyciele wręczyli Pani dyrektor symboliczny klucz, który pozwoli otwierać wszystkie drzwi, ludzkie umysły i serca. Niech będzie on symbolem otwierania się na piękne pomysły, podróże i marzenia.

 

Gratulujemy!

Grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie I LO.