Udział w konferencji naukowej 

21.11.2018

Obrazek

W dniu 16.11.2018 r. uczniowie z klasy 2e uczestniczyli w konferencji naukowej ,,Prawosławie na Dolnym Śląsku”, która odbyła się w CKZiU.

Kolejne wystąpienia:

  1. Diaspora prawosławna, problem sukcesji pokoleń na przykładzie parafii świdnickiej - ks. dr Piotr Nikolski.
  2. Między tradycją a współczesnością. Kultura prawosławna na Dolnym Śląsku – dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz.
  3. Grecka diaspora prawosławna w XVII-wiecznym Wrocławiu – dr Paweł Wróblewski.
  4. Polityka władz komunistycznych wobec legnickiej Cerkwii Prawosławnej – dr Robert Żeleźny.
  5. Sieć parafialna na obszarze Dekanatu Lubińskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i uwarunkowania jej rozwoju - dr Piotr Bukowczyk.

       Opiekunem uczniów był pan Paweł Olszewski.

       Konferencję zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy.