VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

25.09.2018

Obrazek

W dniach od 20-23 września 2018 r. w Lublinie odbył się Kongres Młodych Matematyków Polskich adresowany przede wszystkim do najzdolniejszych uczniów liceów i techników z całej Polski, zainteresowanych matematyką. Podczas kilku dni mieli oni okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady, a niektórzy z nich wygłaszali własne referaty.

Tegoroczny Kongres zorganizował Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

W tym trzydniowym „święcie matematyki” wzięło udział około 200 uczestników reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich została wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty na podstawie złożonych wniosków. W tym znakomitym gronie znalazł się uczeń naszej szkoły (z kl. 3a) – Jan Wańkowicz, realizujący indywidualny program nauki matematyki pod okiem Pani Barbary Obremskiej.

Janek miał okazję wysłuchać kilkunastu wykładów. Najciekawsze z nich: O niezwykłych konsekwencjach pewnego spotkania na krakowskich Plantach, który wygłosił dr K. Ciesielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Paradoks znajomych czyli kolorowanie grafu inaczej (dyskusja o twierdzeniu Ramseya, które łączy matematykę i informatykę) J. Olkowskiego. Brał również udział w „Nocy z matematyką”, wieczorze „Matematyka z muzyką”, pokazach z fizyki i grze miejskiej. Oglądał też przedstawienie w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie.