Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

09.06.2018

Obrazek
W dniu 8 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W ramach projektu szkoła zobowiązała się do:

1. Zaangażowania się w organizację Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, na który składały się spotkania Edukatora z:

a) dyrektorem szkoły,
b) uczniami i nauczycielami w ramach tzw. „apelu”,
c) z 3 wytypowanymi klasami i przeprowadzenia w nich 3 warsztatów na temat cyberbezpieczeństwa,
d) z dyrekcją, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, w trakcie Rady Pedagogicznej, podczas której przedstawiona została tematyka cyberzagrożeń występująca wśród uczniów oraz sposoby jej zapobiegania.

2. Działań informacyjnych i promocyjnych projektu wobec nauczycieli i rodziców.

3. Wytypowania jednego nauczyciela na szkolenie, które umożliwi mu uzyskanie tytułu Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

4. Zorganizowanie spotkania z rodzicami (minimum 100 rodziców).