Wyróżnienie od Ministerstwa za „Pilotaż Progr4mowania”

01.10.2017

Obrazek
W dniach 28-29 września 2017 r. pani dyrektor Halina Tamioła oraz pani Romualda Laskowska wzięły udział w konferencji podsumowującej program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pilotaż Progr4mowania”, która odbyła się w Warszawie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 160 gości z całej Polski, w tym Kuratorzy Oświaty i regionalni przedstawiciele programu eTwinning.

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za innowację pedagogiczną „Informatyka i My – program w zakresie podstawowym i rozszerzonym”, którego autorką jest pani Romualda Laskowska. Innowacja została z powodzeniem wdrożona w ubiegłym roku, ale realizowana jest także w roku szkolnym 2017/2018. Składa się z następujących części: „Warsztatów matematyczno-algorytmicznych” - przeznaczonych dla uczniów klasy I A matematyczno-informatycznej, informatyki na poziomie podstawowym oraz informatyki na poziomie rozszerzonym (trzy programy własne).

Warto podkreślić, że przedstawicielki naszego Liceum i Legnicy były jedynymi reprezentantkami województwa dolnośląskiego, stąd serdeczne gratulacje od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka.

Gratulujemy!

obrazek