Nasz najlepszy matematyk pojedzie na zawody centralne

27.03.2017

Obrazek
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej zawiadomił szkołę, że do zawodów centralnych LXVIII Olimpiady Matematycznej został zakwalifikowany Michał Górniak – uczeń klasy III A matematyczno-informatycznej.

Uczeń realizuje indywidualny program nauki z matematyki z panią Barbarą Obremską.

Serdecznie gratulujemy Michałowi i pani profesor!