Poznajemy tajniki biotechnologii i antropogenezy

10.02.2017

Obrazek
W dniu 9 lutego 2017 r. uczniowie klasy 3c o profilu biologiczno-chemicznym poszerzali swoją wiedzę z biotechnologii i ewolucji człowieka.

Zajęcia odbyły się w Kampusie Uniwersyteckim na Wydziale Biotechnologii UW. Uczniowie wysłuchali wykładu poświęconego nowoczesnym terapiom antynowotworowym oraz badaniom bakterii Helicobacter pylori. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach współpracy Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z naszą szkołą.

Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach antropologicznych, które odbyły się w zabytkowym gmachu Katedry Biologii Człowieka. Celem zajęć było poznanie zagadnień z zakresu ewolucji człowieka i mechanizmów antropogenezy.

Program obejmował:

  1. Wykład - „Ewolucja człowieka”, podczas którego uczniowie poznali poszczególne etapy antropogenezy, dorobek kulturowy oraz hipotezę „Pożegnania z Afryką” wyjaśniającą pochodzenie gatunku Homo sapiens.
  2. Warsztaty - „ Układ kostny człowieka.”
  3. Zajęcia i zwiedzanie Muzeum Człowieka, dające możliwość zapoznania się z tajnikami wiedzy antropologicznej poprzez obserwację zgromadzonych dowodów paleontologicznych, które zostały zebrane dzięki współpracy cenionych antropologów PAN i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opiekunami młodzieży i organizatorami zajęć były: pani Agnieszka Nowak – nauczyciel biologii i pani Wioletta Grosicka - pedagog szkolny.