Dodatkowe informacje o klasie 1C - po szkole podstawowej

I C – klasa biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną

Beata Stempek

I Ty możesz wziąć udział w takich wydarzeniach:

• Warsztaty laboratoryjne (Otwórz)
• Warsztaty anatomiczne (Otwórz)
• Wyjazd do Wrocławia (Otwórz)
• Nauka w ogrodzie botanicznym (Otwórz)

Drogi uczniu szkoły podstawowej!
w klasie biologiczno-chemicznej
z edukacją medyczną:
 • będziesz przeprowadzał ciekawe eksperymenty w szkolnym laboratorium chemicznym
 • gruntownie przygotujesz się do matury w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii oraz trzeciego wybranego przez Ciebie przedmiotu
 • będziesz miał możliwość rozwoju pasji poznawczych i zainteresowań przyrodniczych podczas zajęć terenowych i wycieczek edukacyjnych
 • będziesz rozwijał uzdolnienia na zajęciach organizowanych we współpracy z Akademią Medyczną i Uniwersytetem Wrocławskim
 • będziesz uczestniczył w wykładach, warsztatach, zajęciach laboratoryjnych z biologii molekularnej w ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • weźmiesz udział w Maratonie Biotechnologicznym
 • przeprowadzisz eksperymenty badawcze i obserwacje przyrodnicze podczas zajęć organizowanych przez Humanitarium we Wrocławiu oraz Katedrę Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • będziesz uczestniczył w zajęciach profilaktycznych i prozdrowotnych promujących zdrowy styl życia
 • weźmiesz udział w wykładach kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • będziesz miał szansę podróżować po Polsce i Europie w ramach szkolnych wycieczek

 • proponowane zajęcia pozalekcyjne dla klasy:
  • koło biologiczne
  • koło chemiczne
  • koło fizyczne

 • udział klasy w przykładowych projektach:
  "Mam Haka na Raka" – projekt, którego nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych.
  "Chronię życie przed rakiem" – kampania społeczna, w którą zaangażowana jest cała szkoła. Uczniowie z klasy II c i III c przeprowadzają w klasach pierwszych i drugich prelekcje, których temat obejmuje dolegliwości związane z wirusem HPV.
  "Rakoobrona" - ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat profilaktyki onkologicznej.
  "Twoja krew moje życie" - akcja edukacyjna w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
 • możliwość udziału w olimpiadach i konkursach z przedmiotów kierunkowych:
  • z biologii
   • Olimpiada Biologiczna
   • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
   • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • z chemii
   • Olimpiada Chemiczna
 • możliwość udziału w konkursach przedmiotowych
  • z biologii
   • Konkurs Neurobiologiczny "Brain Bee"
   • Konkursy ekologiczne
  • z chemii
  • z fizyki