Dodatkowe informacje o klasie 1B - po szkole podstawowej

I B - klasa humanistyczna z edukacją medialną i prawną

Joanna Piskorska-Gomoliszek

I Ty możesz wziąć udział w takich wydarzeniach:

• Wyjazd do teatru Capitol (Otwórz )
• Wycieczka do Krzeszowa (Otwórz)
• Dzień dla Niepodległej (Otwórz)
• Wycieczka do Włoch (Otwórz)
• Koncert pieśni patriotycznych(Otwórz)

Drogi uczniu szkoły podstawowej!
w klasie humanistycznej z edukacją medialną i prawną:
 • na zajęciach będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie analizy tekstów kultury, źródeł historycznych i przepisów prawa
 • wzbogacisz swoją wiedzę dzięki zajęciom wyjazdowym prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Pamięci Narodowej, muzeach krajowych (Warszawa, Kraków) i zagranicznych (Berlin, Praga, Paryż)
 • edukacja szkolna wzbogacona zostanie o obozy naukowe oraz wycieczki edukacyjne - w kraju i za granicą: Włochy (forma 10-dniowa pod koniec klasy pierwszej), jednodniowe wycieczki do Pragi i Berlina, wycieczki krajowe do Zakopanego i Krakowa (4 dni), jednodniowe wyprawy po Dolnym Śląsku służące poznaniu tajemnic historii i bogactwa kultury regionu

 • proponowane zajęcia pozalekcyjne dla klasy:
  • koło historyczne
  • koło języka polskiego
  • koło historii sztuki
  • koło języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, łacińskiego
  • Klub Europejski

 • udział klasy w przykładowych projektach:
  Młodzi głosują – projekt prowadzony w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu uczniowie organizują w szkole młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe oraz referenda.
  Maraton Pisania Listów – projekt pod patronatem Amnesty International. Uczniowie piszą listy w obronie więźniów politycznych do prezydentów, premierów oraz urzędników i osób publicznych w państwach, w których prawa człowieka zostały złamane.
  Polskie Towarzystwo Historyczne– w I LO w Legnicy istnieje Koło Młodych PTH. Uczniowie są współorganizatorami wystaw historycznych, odczytów i sesji popularno-naukowych.

 • możliwość udziału w olimpiadach i konkursach z przedmiotów kierunkowych:
  • z języka polskiego
   • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
   • Konkurs Recytatorski
  • z wiedzy o społeczeństwie i historii
   • Olimpiada Wiedzy Historycznej
   • Olimpiada Historyczna
   • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
   • Konkurs Muzeum Miedzi „Legnica – jej dzieje i zabytki”