Dodatkowe informacje o klasie 1A - po szkole podstawowej

I A - klasa matematyczno-informatyczna

Piotr Widziewicz

I Ty możesz wziąć udział w takich wydarzeniach:

• Konkurs Microsoft (Otwórz)
• Programowanie zespołowe (Otwórz)
• Marsz na orientację (Otwórz)
• Szkoła w chmurze (Otwórz)
• obóz naukowy klas matematyczno-informatycznych (Otwórz)

Drogi uczniu szkoły podstawowej!
w klasie matematyczno-informatycznej:
 • zrealizujesz program rozszerzony z matematyki, informatyki i trzeciego wybranego przez siebie przedmiotu
 • zdobędziesz potrzebne umiejętności do tworzenia własnych programów w języku C++ oraz PYTHON, a także stron internetowych
 • nauczysz się obsługiwania baz danych z wykorzystaniem języka SQL
 • będziesz uczestniczył w obozach naukowych, realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi, w trakcie obozów zajęcia prowadzą studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej
 • będziesz miał szansę wyjechać na wycieczkę do Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji lub Walii), w tym do jej stolicy – Londynu, gdzie wykorzystasz swoje umiejętności językowe w praktyce

 • proponowane zajęcia pozalekcyjne dla klasy:
  • koło matematyczne
  • warsztaty programistyczne
  • Akademia Sieci Komputerowych – CISCO (możliwość uzyskania certyfikatu)

 • udział klasy w przykładowych projektach:
  IT Szkoła - internetowy, otwarty program 3-letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla :uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  „Pilotaż programowania” - celem projektu jest kształcenie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego, abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia i sposobów prezentowania informacji oraz programowania z wykorzystaniem komputera.

 • możliwość udziału w olimpiadach i konkursach z przedmiotów kierunkowych:
  • z matematyki
   • Olimpiada Matematyczna
   • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
   • Dolnośląskie Mecze Matematyczne
   • Kangur Matematyczny
   • Konkurs Matematyczny KOMA
   • Konkurs KoALa
   • Mecz Matematyczny
  • z informatyki
   • Olimpiada Informatyczna
   • Konkurs Programistyczny PIZZA
   • Konkurs Diversity
   • Konkurs Programistyczny FRAKTAL