Zebrania i konsultacje

Miesiąc Data Działanie
Wrzesień 04.09.2019
05.09.2019
Zebranie wychowawców z rodzicami klas I
Zebranie wychowawców z rodzicami klas II i III
Listopad 21.11.2019 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Grudzień 10.12.2019 Poinformowanie rodziców klas I-II oraz uczniów klas III (pełnoletnich) o proponowanych ocenach semestralnych
Styczeń 16.01.2020 Zebranie wychowawców z rodzicami klas I-III
Kwiecień 02.04.2020 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-II z wychowawcą i konsultacje rodziców z nauczycielami przedmiotów
Maj 19.05.2020 Poinformowanie rodziców klas I-II o proponowanych ocenach rocznych