„Nowy Napis” zagościł w bibliotece szkolnej

13-01-2023
Nowy, szesnasty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, który otrzymaliśmy do biblioteki szkolnej, poświęcony jest polskiemu romantyzmowi.  

Okazja jest szczególna, ponieważ mijający rok 2022 to Rok Polskiego Romantyzmu ustanowiony przez Sejm RP z okazji 200. rocznicy pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które to dzieło wyznacza początek epoki romantyzmu w naszej literaturze. 

Do Kwartalnika dołączone zostały następujące książki: 

  • Józef Maria Ruszar – „Na ziemi i w niebie. Szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego” 

  • Józef Wittlin – „Teksty rozproszone”, t. 1 

  • Jan Tomkowski – „Słoneczne gospodarstwo. Szkice o literaturze polskiej”, t. 1. 

Zamieścił/a: Anna Borowiec
Menu