Ignacy laureatem Konkursu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2023”

05-12-2023
. .
W dniu 5 grudnia 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się IX Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. 

Zwycięzcą Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2023” został Ignacy Jabłoński. Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk wręczył zwycięzcy nagrodę. 

Ignacy to tegoroczny maturzysta z klasy matematyczno-fizycznej. Jest wzorowym uczniem ze średnią ocen powyżej 5,00 w roku szkolnym 2022/2023, odnosi sukcesy naukowe w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu centralnym, a także udziela się w szkole i na rzecz środowiska lokalnego. Od 2014 r. działa w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego. W latach 2017-2022 był zastępowym zastępu „Sokół”, organizował zbiórki dla około 10 rówieśników. Od 2020 r. koordynował działanie Pogotowia Harcerskiego, w ramach którego organizował paczki dla seniorów w porozumieniu z MOPS-em, Związkiem Dużych Rodzin 3Plus, kołem Caritas, Fundacją KGHM im. Pawła Jurosa. W 2021 r. zdobył wraz z zastępem Odznakę Zastępu Husarskiego, która jest najwyższym odznaczeniem dla zastępu w Polsce. W 2022 r. zbierał i pakował dary dla Ukrainy. Od września 2023 r. objął funkcję drużynowego, a co za tym idzie, odpowiedzialność za wychowanie oraz organizację wyjazdów dla około 20 chłopców w wieku 12-17 lat. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej pasjonował się muzyką. Uczęszczał do Zespołu Szkół Muzycznych, najpierw przez 3 lata, ucząc się gry na gitarze, a następnie przez 5 i pół roku - na puzonie. Gra w rodzinnym zespole. Od 2020 r. trenuje Ju-jitsu, ćwiczy kalistenikę.  

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną.  

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Wniosek zawiera obowiązkową opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora i obowiązkową rekomendację samorządu uczniowskiego. Komisja do spraw Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Dolnośląski Kurator Oświaty wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”. 

Zamieścił/a: Anna Borowiec
Menu