Nauka zdalna trwa nadal

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 15 do 26 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Nasze Liceum po raz kolejny przystąpiło do organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). To największa akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci. DBI wypada we wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały tydzień, tj. od 8 do 12 lutego.

Monika w okręgowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

W dniu 1 lutego 2021 r. zostały opublikowane wyniki XIX Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Kwalifikację do etapu okręgowego uzyskała Monika Hryniuk z  klasy III C o profilu biologiczno-chemicznym z edukacją medyczną.

List wiceprezesa SZS „Dolny Śląsk” do młodzieży
Prosimy o przeczytanie listu wiceprezesa SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu Adama Szymczaka:
Kolejna edycja programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach Programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Nauka zdalna trwa nadal

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 do 14 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Ranking Perspektyw 2021

W dniu 27.01.2021 r. został ogłoszony przez „Perspektywy” Ogólnopolski Ranking Szkół.

Dyplom za udział w akcji MEiN „Razem na Święta”

Nasze Liceum otrzymało dyplom za udział w akcji MEiN „Razem na Święta”.

Po feriach zdalne nauczanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 18 do 31 stycznia 2021 r. zajęcia nadal będą realizowane w formie zdalnej.

Weronika zakwalifikowana do dwóch olimpiad

Weronika Krystian z klasy III B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną - wywalczyła awans do zawodów okręgowych VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Kolejny etap odbędzie się w marcu 2021 r.

Wybierz nr strony: z 195