Orzeł Dolnośląski
Dawid Tarnowski otrzymał nominację

Pasja Jakuba

27.10.2020

Pasja Jakuba
Uczeń z klasy II Dp matematyczno-fizycznej - Jakub Ślemp - zdobył III miejsce w Zawodach Ogólnopolskich w Woltyżerce Sportowej, które odbyły się w dniach 24-25.10.2020 r. w Gajewnikach.
Odzwierciedleniem tej pięknej dyscypliny oraz możliwości naszego kolegi jest zdjęcie, które wykonała Agata Włodyczka.
Gratulujemy sukcesu i pasji!
Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r., uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.

Medale i tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw Polski

W dniach 16-18.10.2020 r. w Ciechanowie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Taekowndo ITF. Monika Kowalczyk – tegoroczna maturzystka z klasy III E - zdobyła dwa złote i dwa brązowe medale oraz tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw.

Dwa medale Martyny z Mistrzostw Polski Kadetów!

W dniach 16-18.10.2020 r. Puławy były gospodarzem XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - najważniejszej imprezie dla kategorii wiekowej kadet 12-14 lat.

Nauka zdalna

19.10.2020

Nauka zdalna

Od dnia 19.10.2020 r. w naszej szkole rozpoczęła się nauka zdalna ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających z powiatu legnickiego, który znajduje się w strefie czerwonej.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Weronika Krystian – aktualnie z klasy III B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną – uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 3-letnego Liceum.
Oskar Sobczyk – aktualnie z klasy II B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną – uzyskał najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 4-letnego Liceum.

Gdańska ławka

15.10.2020

Gdańska ławka

W Dniu Edukacji Narodowej nasze Liceum otrzymało piękny prezent – kolejną ławkę zaprojektowaną przez młodzież.

Medale i nagrody dla nauczycieli i administracji I LO

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej medale i nagrody przyznane zostały następującym nauczycielom oraz pracownikowi administracji naszej szkoły:

  1. Halina Tamioła – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
  2. Paweł Olszewski – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  3. Joanna Bielińska – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
  4. Alina Juchniewicz-Nowak – Medal Komisji Edukacji Narodowej
  5. Wojciech Jaśkiewicz – Medal Komisji Edukacji Narodowej
  6. Waldemar Małek – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
  7. Barbara Obremska – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
  8. Halina Tamioła – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy.

Serdecznie gratulujemy!

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2020 r. odbyła się w auli szkolnej akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Halina Tamioła złożyła życzenia i wręczyła nagrody nauczycielom szczególnie zaangażowanym w pracę z młodzieżą w ubiegłym roku szkolnym. Wyróżnieni zostali także pracownicy administracji i obsługi.

Wybierz nr strony: z 188