Nauka zdalna trwa nadal

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 do 14 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Ranking Perspektyw 2021

W dniu 27.01.2021 r. został ogłoszony przez „Perspektywy” Ogólnopolski Ranking Szkół.

Dyplom za udział w akcji MEiN „Razem na Święta”

Nasze Liceum otrzymało dyplom za udział w akcji MEiN „Razem na Święta”.

Po feriach zdalne nauczanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 18 do 31 stycznia 2021 r. zajęcia nadal będą realizowane w formie zdalnej.

Weronika zakwalifikowana do dwóch olimpiad

Weronika Krystian z klasy III B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną - wywalczyła awans do zawodów okręgowych VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Kolejny etap odbędzie się w marcu 2021 r.

Ogólnopolska Olimpiada o losach żołnierza

W listopadzie 2020 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego im. mjr. Marka Gajewskiego”.

„Z Nowym Rokiem, nowym krokiem”

Nauczycielka biologii z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie - Pani Mariola Grican-Półgrabia - przygotowała specjalnie dla naszego Liceum pracę plastyczną „Maski weneckie”. Dziękujemy!

Maja i Dawid w finale Konkursu Prawa Kanonicznego

W finale V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego „Hierarchiczny Ustrój Kościoła” wezmą udział następujący uczniowie z naszego Liceum:

  1. Maja Rajczakowska – II Cp
  2. Dawid Tarnowski – III B.
Organizatorem finału będzie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekunem uczniów jest pan Paweł Olszewski.
Gratulujemy!

Trzech uczniów w etapie okręgowym OLiJP

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przekazał informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu trójki naszych uczniów. Są to tegoroczni maturzyści z klasy III B o profilu humanistycznym z edukacją medialną i prawną:

  1. Jagoda Guściora
  2. Gabriela Nowacka
  3. Dawid Tarnowski.

Znają Afrykę

30.12.2020

Znają Afrykę

Maja Rajczakowska i Amelia Balińska z II Cp oraz Natalia Moskwa z II Eg zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Znajomości Afryki, który odbędzie się 1 marca 2021 r.

Wybierz nr strony: z 192