Nasza akcja czyszczenia ziemi

22.03.2016

Obrazek
W dniu 21 marca 2016 r. uczniowie z klasy II D, III D oraz III B przystąpili do akcji sprzątania Kaczawy.
Młodzież została podzielona na zespoły. Ich zadaniem było uporządkowanie prawego i lewego brzegu rzeki na odcinku od mostu Bielańskiego do mostu przy ul. Wrocławskiej. Wszystkim towarzyszył zapał do pracy oraz dobry humor. Dzięki temu cel akcji został osiągnięty. Co więcej, uczniowie pokusili się o wysprzątanie okolicznej części wałów przeciwpowodziowych. Zebrano wiele szkodliwych dla środowiska odpadów, m.in.: aluminiowe puszki, szklane oraz plastikowe butelki, foliowe i papierowe worki, zniszczoną odzież, materiały budowlane itp. Było tego 16 dużych worków. Udało się tym samym poprawić stan czystości brzegów Kaczawy.
Włączając się w tę akcję, młodzież uświadomiła sobie, jak ważne jest utrzymanie świata w czystości. Przekonała się, że nawet najmniejszy papierek rzucony na trawę jest wielką krzywdą wyrządzoną środowisku.
Była to dobra lekcja. Lekcja, z której uczestnicy wynieśli nową świadomość dotyczącą ochrony przyrody i środowiska, w którym żyją. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że działania tego typu są potrzebne. Zwłaszcza wśród młodych ludzi, u których należy zacząć budować poczucie obowiązku dbania o nasze wspólne dobro – Ziemię.
Opiekunami tego przedsięwzięcia byli nasi nauczyciele – panowie Zbigniew Masłowski i Piotr Widziewicz.
Tekst: Anna Góralska – klasa II D