Dolnośląski Festiwal Nauki

28.09.2012

Obrazek
W dniu 27.09.2012 r. w Letia Business Center odbyła się uroczysta inauguracja XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uczestniczyła w niej pani dyrektor Halina Tamioła, która otrzymała dyplom i statuetkę DFN „z wyrazami uznania i podziękowania za promowanie nauki i zaangażowanie w realizację misji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Legnicy”.