Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

30.06.2012

Obrazek
W dniu 29 czerwca 2012 r w auli szkolnej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012.
Uroczystość prowadził przewodniczący PU Grzegorz Żurakowski, który przedstawił zaproszonych gości: z-cę dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy – dr Zbigniewa Rutkę oraz przedstawicielkę Muzeum Miedzi w Legnicy – Panią Teresę Ozimek. Radę Rodziców reprezentowała Pani Izabela Wańkowicz. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Halina Tamioła, która podsumowała wyniki klasyfikacji rocznej. Uczniowie, którzy uzyskali średnią co najmniej 5,0 otrzymali nagrody książkowe:
Klasy I
1. Joanna Kastelik – I C
2. Grzegorz Zakrzewski – I D
3. Michał Sroczyński – I A
4. Anna Gałuszka I B
5. Agnieszka Andruchów – I C
Klasy II
1. Marek Nahajowski – II C
2. Łukasz Nowak – II C
3. Aleksander Łukasiewicz – II A
4. Tomasz Ćwichuła – II B
5. Aleksandra Szczerbińska – II D
6. Joanna Martyn – II F
7. Wojciech Janczewski – II A
8. Bartosz Krzeczkowski – II A
9. Aleksandra Stawarska – II D
10. Hanna Santorowska– II C
11. Ewa Baran – II D
12. Kamil Połowczuk – II D
13. Natalia Wleklik – II F
Nagrody otrzymali również uczniowie za 100 % frekwencję w roku szkolnym 2011/2012:
1. Jakub Stawik – kl. I A
2. Gabriel Hop – kl. I D
3. Wojciech Janczewski – kl. II A
4. Monika Kastner – kl. II A
5. Maciej Jasiński – kl. II B

Prezes szkolnej Fundacji Solidarności z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy przekazał nagrody laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym. Nagrody otrzymali:
1. Aleksander Łukasiewicz – kl. II A – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
2. Wojciech Janczewski – kl. II A – laureat Olimpiady Informatycznej
3. Dagmara Krepska – kl. II B – finalistka Olimpiady Artystycznej
4. Marek Nahajowski – kl. II C – finalista Olimpiady Biologicznej
5. Łukasz Nowak – kl. II C – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
6. Tomasz Ćwichuła – kl. II B – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej
7. Magdalena Jaworska – kl. II A – finalistka Olimpiady Przedsiębiorczości.
Dodatkowo - Magdalena Jaworska - otrzymała nagrodę kwotową idei przedsiębiorczości w szkole i uzyskany tytuł finalisty od Pana Piotra Lisieckiego – absolwenta szkoły, byłego przewodniczącego Rady Rodziców.


Parlament Uczniowski przedstawił rywalizację klas o „Wielką Sowę”. W roku szkolnym 2011/2012 zwyciężyła klasa IIA, której wychowawcą jest mgr Wojciech Jaśkiewicz..
Nasi goście byli pod wrażeniem sukcesów młodzieży, co wyrazili w swoich przemówieniach.