Konkurs Mitologiczny

01.06.2012

Obrazek
31 maja 2012 r. w auli szkoły odbył się szkolny Konkurs Mitologiczny. Był to drugi etap Konkursu, w którym brały udział trzyosobowe zespoły z każdej klasy pierwszej.
Zespoły składały się z uczniów, którzy po teście pisemnym (I etap) zdobyli największą liczbę punktów. I miejsce zdobył zespół z klasy I B w składzie: Anna Gałuszka, Kinga Żuk, Klaudia Lewandowicz.
Organizatorem i koordynatorem Konkursu była mgr Renata Kominiarczuk – nauczycielka języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o kulturze.