Dzień Praw Człowieka

10.12.2014

Obrazek
Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r.
W dniu 10.12.2014 r. odbyło się spotkanie klasy II B humanistycznej z prawnikiem – panią Agnieszką Strzemińską-Rapacz, która jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz licencjonowanym syndykiem. Jest także absolwentką Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. W swojej pracy zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi z zakresu prawa pracy i prawa upadłościowego.
Warto dodać, że Agnieszka Strzemińska-Rapacz jest absolwentką naszej szkoły.