Edukacja teatralna – „Makbet”

18.01.2020

Obrazek

W dniu 14 i 16 stycznia 2020 r. klasy pierwsze po szkole podstawowej oraz klasy pierwsze po gimnazjum (10 klas) obejrzały „Makbeta” w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Ze strony Teatru:

„Legnicki „Makbet” niesie przesłanie o nadchodzącym końcu świata, którego spoiwem były autorytety i zasady politycznej poprawności. A także pewność, co do podstawowego kanonu zasad, które przez kilkadziesiąt lat chroniły ludzkość przed szaleństwem prowadzącym do nowej masakry w globalnej skali. Konflikty nabrzmiewają. Rośnie rzesza sfrustrowanych i żyjących w poczuciu krzywdy. Realnej i urojonej, ale skłaniającej do odwetu. Paliwo już zatem jest. Detonator się znajdzie. Piromanów nie brakuje. Tylko saperów nie widać.”

Grzegorz Żurawiński, Legnicka Gazeta Teatralna @KT.