Łukasz zakwalifikowany do dwóch olimpiad

15.12.2019

Obrazek

Łukasz Kuczak z klasy III B humanistycznej z edukacją medialną i prawną będzie uczestniczył w dwóch olimpiadach przedmiotowych.

Zakwalifikował się do:

  • etapu rejonowego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  • etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Historycznej.

Opiekunem ucznia jest pani Joanna Piskorska-Gomoliszek.

Gratulacje!