Mateusz na Gali w Sali Lustrzanej

15.06.2019

Obrazek

Mateusz Materek – absolwent z klasy III A – przebywał na Gali XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (siedziba niektórych wydziałów Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Literackich).

Na zdjęciu Mateusz i  dr Sabina Świtała – sekretarz Komitetu Okręgowego OLiJP we  Wrocławiu.