Uroczystość „OLIMPIJCZYCY 2019”

14.06.2019

Obrazek

W  dniu 14 czerwca 2019 r. w  Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się uroczystość „OLIMPIJCZYCY 2019”, którą zorganizował Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Była to impreza podsumowująca wybitne osiągnięcia uczniów Dolnego Śląska w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach i  zawodach sportowych, które odbywały się w roku szkolnym 2018/2019.

W Gali wzięli udział następujący uczniowie z  naszej szkoły:

  1. Mateusz Materek - tegoroczny maturzysta z  klasy III A matematyczno-informatycznej, laureat Olimpiady Literatury i  Języka Polskiego, jego opiekunem był pan Tomasz Dziurzyński,
  2. Illya Dorfler – uczeń z  klasy I C biologiczno-chemicznej z  edukacją medyczną, laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, zajął I miejsce w  Polsce, opiekunem ucznia był pan Paweł Olszewski.

Dyrekcję szkoły oraz  nauczycieli podczas uroczystości reprezentowała pani wicedyrektor Agnieszka Nowak.