Zaświadczenia z Wydziału Biotechnologii UW

15.06.2019

Obrazek
Klaudia Brzezińska z klasy II C biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną i Bernadeta Okołowicz – z klasy I C – uczestniczyły w roku akademickim 2018/2019 w  projekcie edukacyjnym „Ciekawa biochemia”.

Dziewczęta otrzymały zaświadczenia podpisane przez Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz koordynatora projektu.