Laureat i finalista Olimpiady Informatycznej!

18.04.2019

Obrazek

W dniach 9-12 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyły się zawody centralne Olimpiady Informatycznej. Jan Wańkowicz – uczeń z klasy III A matematyczno-informatycznej - został laureatem, a Krzysztof Łukasiewicz - uczeń z klasy II A matematyczno-informatycznej - został finalistą XXVI Olimpiady Informatycznej.

Jest to olimpiada przedmiotowa adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzana corocznie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym.

Zawody Olimpiady Informatycznej składają się z trzech etapów, podczas których uczniowie rozwiązują od czterech do sześciu zadań algorytmiczno-programistycznych. Rozwiązaniem każdego zadania jest program komputerowy lub plik z wynikami, sprawdzane automatycznie za pomocą wyspecjalizowanego systemu komputerowego.

Około 400 najlepszych uczniów z pierwszego etapu awansuje do drugiego, który jest rozgrywany w warunkach kontrolowanej samodzielności, w ośmiu różnych ośrodkach w kraju. Około 80 uczniów awansuje do finału Olimpiady.

Finaliści Olimpiady przyjmowani są - w pierwszej kolejności - na studia informatyczne na wszystkie najlepsze uczelnie w kraju.

Opiekunem naukowym ucznia jest pani Romualda Laskowska. Serdecznie gratulujemy!