Pismo Prorektora Politechniki Wrocławskiej

31.03.2019

Obrazek

Pani dyrektor otrzymała pismo podpisane przez Prorektora Politechniki Wrocławskiej, które zamieszczamy w całości.

Brawo absolwenci i nauczyciele przedmiotów ścisłych!